Obec Řepníky

Přejít na obsah
Úřední deska Kalendář akcí Usnesení ZO Základní informace
Obecní úřad
Obec Řepníky
Školy
Kontakt

 

OBEC Řepníky

538 65 Řepníky čp.34

IČ: 00270865

fax/tel.: 469 671 501

obec.repniky@tiscali.cz

 

Vybudování odborné učebny v ZŠ Řepníky

Název projektu: Vybudování odborné učebny v ZŠ Řepníky
 
Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0016614
 
Stručný popis projektu:
 
Projekt řeší vybudování chybějící odborné učebny, odborného kabinetu a dalšího zázemí (= sociální zázemí) v základní škole v Řepníkách. V rámci projektu bude bezbariérovost části objektu, kde se základní škola nachází, zajištěna nákupem pásového schodolezu s asistencí. Projektem bude rovněž pořízen nábytek do nově vybudované odborné učebny a nakoupena vhodná kompenzační pomůcka. Realizací projektu dojde ke zefektivnění a zatraktivnění výuky vyučovacích předmětů anglického jazyka, prvouky, přírodovědy, vlastivědy a informatiky. Investice do stavebních úprav, nákup pásového schodolozu s asistencí, nákup kompenzační pomůcky a pořízení vybavení nábytkem odborné učebny budou prováděny za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích, komunikace v cizích jazycích (na dané základní škole se vyučuje pouze anglický jazyk), přírodní vědy a práce s digitálními technologiemi.
 
Cíle a výsledky projektu:
 
  1. Stavební úpravy – cílem projektu je vybudování odborné učebny, odborného kabinetu a dalšího zázemí (= sociální zázemí).
  2. Zajištění bezbariérovosti základní školy – v rámci projektu bude rovněž nakoupen pásový schodolez s asistencí a bude vybudované bezbariérové WC, které umožní osobám se sníženou schopností pohybu a orientace využívat služeb a zázemí, které škola poskytuje.
  3. Pořízení vybavení – projektem bude nakoupen nábytek do odborné učebny. Dále bude projektem nakoupena kompenzační pomůcka nezbytná pro zajištění rovného přístupu ke vzdělávání. Vybavení bude splňovat všechny platné normy a předpisy pro školská zařízení. Cílem projektu je rovněž podpora inkluzivního vzdělávání. Výsledkem realizace projektu je rozvoj infrastruktury pro vzdělávání a odbornou přípravu v základní škole v Řepníkách. Díky realizaci projektu se výuka stane v dané základní škole výrazně efektivnější, atraktivnější a názornější.
Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.
Aktuality z obce

2. srpna 2022

REVIZE A...

2. srpna 2022

INFO...

26. července 2022

DOVOLENÁ - PRODEJNA JEDNOTY V ŘEPNÍKÁCH - 8. - 14. SRPNA...

21. června 2022

č. 700924 č....

14. června 2022

MNOŽSTVÍ ODPADU... OSVĚDČENÍ O ÚSPOŘE...
Zpravodaj obce Řepníky
(přidáno 28. dubna 2022)
(přidáno 29. prosince 2021)
(přidáno 20. října 2021)
Mikroregiony a obce
Redakční systém MaRS 2.2 ▪ 2012 © regrafika ▪ Studio DAMI ▪ Prohlášení o přístupnosti