Obec Řepníky

Přejít na obsah
Úřední deska Kalendář akcí Usnesení ZO Základní informace
Obecní úřad
Obec Řepníky
Školy
Kontakt

 

OBEC Řepníky

538 65 Řepníky čp.34

IČ: 00270865

fax/tel.: 469 671 501

obec.repniky@tiscali.cz

 

Pěšice

Obec Pěšice se nachází 3 km na západ od obce Řepníky v kraji Pardubickém. Ve výšce okolo 430 m. nad mořem.
 Počet obyvatel: 46
 Počet domů: 46


HISTORIE

První zmínka o vsi Pěšice, která se také jmenovala Pušice, je z roku 1226, kdy se připomíná Slušek z Pušic jako svědek. Pěšice, které tedy patří mezi starší osady české, dostaly jméno podle tvrze, která stávala na místě, kde se dodnes říká "Na hradisku". Na počátku 15. století měl tvrz Pušickou v držení Ješík z Popovce, jemuž také náležel hrad Vildštejn u Seče. Poněvadž dobrodružně zajížděl až do Moravy, biskupství litomyšlské tím mnoho trpělo. Biskup Jan Železný dobyl tvrze a opanoval také ostatní dědiny Ješíkovy. Po smrti Ješíkově připadly jako odúmrť králi Václavu IV, a dány Janu a Vilémovi, bratřím z Chlumu, k panství Vyšehradskému. Roku 1413 byly králem z panství vybaveny a zůstaly při panství Košumberském. Později připadly k Chroustovicům. I když tvrz zanikla, osada kolem tvrze se rozrůstala a v 19.století má již 47 obytných stavení, ve kterých žilo přes 200 obyvatel české národnosti, kteří se většinou věnovali zemědělství. Již v l9.století byly v této malé obci utvářeny spolky, které povznášely život v obci. V roce 1893 byl do Pěšic povolán odborník z Hranic na Moravě, který provedl průzkum terénu a v roce 1895 zde bylo založeno "Vodní družstvo", které opatřuje vodu samočinným čerpadlem "trkačem". Z dalších spolků lze jmenovat organizaci domkářů a malorolníků "Domovina", politickou organizaci Republikánské strany československého venkova, Československou stranu lidovou i organizaci Republikánského dorostu. Před l.světovou válkou zde bylo "Mlékařské družstvo - společnost s ručením omezeným". V roce 1922 vznikl Okrašlovací spolek. V roce 1930 byl utvořen pěvecký kroužek při církví československé, který účinkoval při bohoslužbách ve zdejší obci i v obcích okolních. V roce 1925 byl založen Sbor dobrovolných hasičů v Pěšicích.

 

Památky:

Tvrz v Pěšicích se poprvé připomíná v roce 1409, zanikla spojením s košumberským panstvím v 15. stol. Stála v místě "Na hradisku" na nevelkém ostrohu nad potokem ke Štěnci. Ve skále je vytesán mohutný, dodnes zachovaný příkop poblíž domu čp. 30. Údolí Pěšického potoka z Řepníků do Pěšic se hlavně vyznačuje rozptýlenými listnatými porosty, bohatými na vzácnou květenu, toto území je chráněno. U prostřed návsi se nachází kaplička .... . Obci se také někdy říká "malé jižní Čechy", pro její typicky jihočeskou náves.

 

 

 

84_pesice2.jpg
83_pesice5.jpg
82_pesice6.jpg
81_pesice7.jpg
Aktuality z obce

10. června 2024

VÝSLEDKY...

10. června 2024

Pořízení změny ÚPO...

4. června 2024

BIOOLOGICKÁ OCHRANA ZEMĚDĚLSKÝCH...

31. května 2024

BROŽURA... ...

31. května 2024

Kamenictví KaF...
Zpravodaj obce Řepníky
(přidáno 28. března 2024)
(přidáno 28. prosince 2023)
(přidáno 6. října 2023)
Mikroregiony a obce
Redakční systém MaRS 2.2 ▪ 2012 © regrafika ▪ Studio DAMI ▪ Prohlášení o přístupnosti