Obec Řepníky

Přejít na obsah
Úřední deska Kalendář akcí Usnesení ZO Základní informace
Obecní úřad
Obec Řepníky
Školy
Kontakt

 

OBEC Řepníky

538 65 Řepníky čp.34

IČ: 00270865

fax/tel.: 469 671 501

obec.repniky@tiscali.cz

 

Sběrný dvůr

Provozní doba

Sobota (sudé týdny) 08.00 – 11.00 hod

 

1. SD slouží k ukládaní vytříděných odpadů.

2. Na SD mohou ukládat odpad zdarma:

- fyzické osoby, které mají v Řepníkách trvalý pobyt, taktéž i pro místní části Pěšice a Popovec

- fyzické osoby, které mají ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvelému pobytu žádná fyz.os.

 

Poplatek za uložení stavební sutě:

- domácí 100,- Kč/t

 

 

Poplatek je vždy vybírán od všech osob za:

- rozebrané elektrozařízení- lednice bez kompresorů, apod.

- pneumatiky na disku (rozložené zdarma)

- nerozložený nábytek ( rozložený zdarma)

- eternit

 

3. Na SD je povoleno uložit maximálně 200 kg odpadů na osobu a den.

4. Provozní režim na SD:

a) občan vjede do SD

b) předloží doklad o trvalém pobytu

c) obsluha zváží odpady

d) občan roztřídí odpad dle instrukcí obsluhy SD.

 

 

Přehled O (ostatních) odpadů

Katalog. číslo odpadu Název odpadu

16 01 03 Pneumatiky

16 01 19 Plasty

16 01 20 Sklo

16 01 22 Součástky jinak blíže neurčené

20 01 01 Papír a lepenka

20 01 02 Sklo

20 01 10 Oděvy

20 01 36 Vyřazené elektrické a elektronické zařízení neuvedené pod čísly 20 01

21, 20 01 23 a 20 01 35

20 01 38 Dřevo neuvedené pod kódem 20 01 37

20 01 39 Plasty

20 01 40 Kovy

Přehled N (nebezpečných) odpadů

Katalog. číslo odpadu Název odpadu

08 01 11 Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla

13 02 04 Chlorované motorové, převodové a mazací oleje

13 02 05 Nechlorované motorové, převodové a mazací oleje

13 02 06 Syntetické motorové, převodové a mazací oleje

13 02 07 Snadno biologicky rozložitelné motorové, převodové a mazací oleje

13 02 08 Jiné motorové, převodové a mazací oleje

15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné

15 02 02 Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami

20 01 13 Rozpouštědla

20 01 21 Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť

20 01 23 Vyřazená zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky

20 01 33 Baterie a akumulátory, zařazené pod čísly 16 06 01, 16 06 02 nebo pod číslem 16 06 03 a netříděné baterie a akumulátory obsahující tyto baterie

20 01 35 Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky 20 01 21 a 20 01 23

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

113_p5090016.jpg
114_p5090017.jpg
115_p5090018.jpg
116_p5090019.jpg
Aktuality z obce

27. listopadu 2023

V SOBOTU 2. PROSINCE BUDE PRODEJNA JEDNOTY V ŘEPNÍKÁCH...

24. listopadu 2023

TANEČNÍ...

24. listopadu 2023

V ÚTERÝ 28. LISTOPADU 2023 BUDE POŠTA V ŘEPNÍKÁCH...

23. listopadu 2023

Sbírka-zvířátka... ...

23. listopadu 2023

LETÁK.... ...
Zpravodaj obce Řepníky
(přidáno 6. října 2023)
(přidáno 3. července 2023)
(přidáno 2. dubna 2023)
Mikroregiony a obce
Redakční systém MaRS 2.2 ▪ 2012 © regrafika ▪ Studio DAMI ▪ Prohlášení o přístupnosti