Obec Řepníky

Přejít na obsah
Úřední deska Kalendář akcí Usnesení ZO Základní informace
Obecní úřad
Obec Řepníky
Školy
Kontakt

 

OBEC Řepníky

538 65 Řepníky čp.34

IČ: 00270865

fax/tel.: 469 671 501

obec.repniky@tiscali.cz

 

Sběrný dvůr

Provozní doba

Sobota (sudé týdny) 08.00 – 11.00 hod

 

1. SD slouží k ukládaní vytříděných odpadů.

2. Na SD mohou ukládat odpad zdarma:

- fyzické osoby, které mají v Řepníkách trvalý pobyt, taktéž i pro místní části Pěšice a Popovec

- fyzické osoby, které mají ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvelému pobytu žádná fyz.os.

 

Poplatek za uložení stavební sutě:

- domácí 100,- Kč/t

 

 

Poplatek je vždy vybírán od všech osob za:

- rozebrané elektrozařízení- lednice bez kompresorů, apod.

- pneumatiky na disku (rozložené zdarma)

- nerozložený nábytek ( rozložený zdarma)

- eternit

 

3. Na SD je povoleno uložit maximálně 200 kg odpadů na osobu a den.

4. Provozní režim na SD:

a) občan vjede do SD

b) předloží doklad o trvalém pobytu

c) obsluha zváží odpady

d) občan roztřídí odpad dle instrukcí obsluhy SD.

 

 

Přehled O (ostatních) odpadů

Katalog. číslo odpadu Název odpadu

16 01 03 Pneumatiky

16 01 19 Plasty

16 01 20 Sklo

16 01 22 Součástky jinak blíže neurčené

20 01 01 Papír a lepenka

20 01 02 Sklo

20 01 10 Oděvy

20 01 36 Vyřazené elektrické a elektronické zařízení neuvedené pod čísly 20 01

21, 20 01 23 a 20 01 35

20 01 38 Dřevo neuvedené pod kódem 20 01 37

20 01 39 Plasty

20 01 40 Kovy

Přehled N (nebezpečných) odpadů

Katalog. číslo odpadu Název odpadu

08 01 11 Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla

13 02 04 Chlorované motorové, převodové a mazací oleje

13 02 05 Nechlorované motorové, převodové a mazací oleje

13 02 06 Syntetické motorové, převodové a mazací oleje

13 02 07 Snadno biologicky rozložitelné motorové, převodové a mazací oleje

13 02 08 Jiné motorové, převodové a mazací oleje

15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné

15 02 02 Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami

20 01 13 Rozpouštědla

20 01 21 Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť

20 01 23 Vyřazená zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky

20 01 33 Baterie a akumulátory, zařazené pod čísly 16 06 01, 16 06 02 nebo pod číslem 16 06 03 a netříděné baterie a akumulátory obsahující tyto baterie

20 01 35 Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky 20 01 21 a 20 01 23

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

113_p5090016.jpg
114_p5090017.jpg
115_p5090018.jpg
116_p5090019.jpg
Aktuality z obce

27. května 2024

DĚTSKÝ...

23. května 2024

LETÁK.... ...

23. května 2024

volby... ...

20. května 2024

TERMÍN REVIZÍ, KONTROL A...

17. května 2024

INFORMACE K...
Zpravodaj obce Řepníky
(přidáno 28. března 2024)
(přidáno 28. prosince 2023)
(přidáno 6. října 2023)
Mikroregiony a obce
Redakční systém MaRS 2.2 ▪ 2012 © regrafika ▪ Studio DAMI ▪ Prohlášení o přístupnosti