Obec Řepníky

Přejít na obsah
Úřední deska Kalendář akcí Usnesení ZO Základní informace
Obecní úřad
Obec Řepníky
Školy
Kontakt

 

OBEC Řepníky

538 65 Řepníky čp.34

IČ: 00270865

fax/tel.: 469 671 501

obec.repniky@tiscali.cz

 

Bez názvu

Název projektu: Vybudování odborné učebny v ZŠ Řepníky

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0016614

Stručný popis projektu:

Projekt řeší vybudování chybějící odborné učebny, odborného kabinetu a dalšího zázemí (= sociální zázemí) v základní škole v Řepníkách. V rámci projektu bude bezbariérovost části objektu, kde se základní škola nachází, zajištěna nákupem pásového schodolezu s asistencí. Projektem bude rovněž pořízen nábytek do nově vybudované odborné učebny a nakoupena vhodná kompenzační pomůcka. Realizací projektu dojde ke zefektivnění a zatraktivnění výuky vyučovacích předmětů anglického jazyka, prvouky, přírodovědy, vlastivědy a informatiky. Investice do stavebních úprav, nákup pásového schodolozu s asistencí, nákup kompenzační pomůcky a pořízení vybavení nábytkem odborné učebny budou prováděny za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích, komunikace v cizích jazycích (na dané základní škole se vyučuje pouze anglický jazyk), přírodní vědy a práce s digitálními technologiemi.

Cíle a výsledky projektu:

  1. Stavební úpravy – cílem projektu je vybudování odborné učebny, odborného kabinetu a dalšího zázemí (= sociální zázemí).
  2. Zajištění bezbariérovosti základní školy – v rámci projektu bude rovněž nakoupen pásový schodolez s asistencí a bude vybudované bezbariérové WC, které umožní osobám se sníženou schopností pohybu a orientace využívat služeb a zázemí, které škola poskytuje.
  3. Pořízení vybavení – projektem bude nakoupen nábytek do odborné učebny. Dále bude projektem nakoupena kompenzační pomůcka nezbytná pro zajištění rovného přístupu ke vzdělávání. Vybavení bude splňovat všechny platné normy a předpisy pro školská zařízení. Cílem projektu je rovněž podpora inkluzivního vzdělávání. Výsledkem realizace projektu je rozvoj infrastruktury pro vzdělávání a odbornou přípravu v základní škole v Řepníkách. Díky realizaci projektu se výuka stane v dané základní škole výrazně efektivnější, atraktivnější a názornější.

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.

Aktuality z obce

28. února 2024

ZASTUPITELSTVO... ...

28. února 2024

TURNAJ.... ...

28. února 2024

JARNÍ...

20. února 2024

OD 1.1.2023 JE PLATNÁ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ŘEPNÍKY O MÍSTNÍM POPLATKU ZA...

20. února 2024

CHOVNÉ...
Zpravodaj obce Řepníky
(přidáno 28. prosince 2023)
(přidáno 6. října 2023)
(přidáno 3. července 2023)
Mikroregiony a obce
Redakční systém MaRS 2.2 ▪ 2012 © regrafika ▪ Studio DAMI ▪ Prohlášení o přístupnosti