Obec Řepníky

Přejít na obsah
Úřední deska Kalendář akcí Usnesení ZO Základní informace
Obecní úřad
Obec Řepníky
Školy
Kontakt

 

OBEC Řepníky

538 65 Řepníky čp.34

IČ: 00270865

fax/tel.: 469 671 501

obec.repniky@tiscali.cz

 

Bez názvu

Název projektu: Vybudování odborné učebny v ZŠ Řepníky

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0016614

Stručný popis projektu:

Projekt řeší vybudování chybějící odborné učebny, odborného kabinetu a dalšího zázemí (= sociální zázemí) v základní škole v Řepníkách. V rámci projektu bude bezbariérovost části objektu, kde se základní škola nachází, zajištěna nákupem pásového schodolezu s asistencí. Projektem bude rovněž pořízen nábytek do nově vybudované odborné učebny a nakoupena vhodná kompenzační pomůcka. Realizací projektu dojde ke zefektivnění a zatraktivnění výuky vyučovacích předmětů anglického jazyka, prvouky, přírodovědy, vlastivědy a informatiky. Investice do stavebních úprav, nákup pásového schodolozu s asistencí, nákup kompenzační pomůcky a pořízení vybavení nábytkem odborné učebny budou prováděny za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích, komunikace v cizích jazycích (na dané základní škole se vyučuje pouze anglický jazyk), přírodní vědy a práce s digitálními technologiemi.

Cíle a výsledky projektu:

  1. Stavební úpravy – cílem projektu je vybudování odborné učebny, odborného kabinetu a dalšího zázemí (= sociální zázemí).
  2. Zajištění bezbariérovosti základní školy – v rámci projektu bude rovněž nakoupen pásový schodolez s asistencí a bude vybudované bezbariérové WC, které umožní osobám se sníženou schopností pohybu a orientace využívat služeb a zázemí, které škola poskytuje.
  3. Pořízení vybavení – projektem bude nakoupen nábytek do odborné učebny. Dále bude projektem nakoupena kompenzační pomůcka nezbytná pro zajištění rovného přístupu ke vzdělávání. Vybavení bude splňovat všechny platné normy a předpisy pro školská zařízení. Cílem projektu je rovněž podpora inkluzivního vzdělávání. Výsledkem realizace projektu je rozvoj infrastruktury pro vzdělávání a odbornou přípravu v základní škole v Řepníkách. Díky realizaci projektu se výuka stane v dané základní škole výrazně efektivnější, atraktivnější a názornější.

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.

Aktuality z obce

8. března 2023

PRODEJNA JEDNOTY V ŘEPNÍKÁCH BUDE V SOBOTU 11. BŘEZNA 2023...

6. března 2023

ZASTUPITELSTVO.... ...

3. března 2023

TERMÍN REVIZÍ A...

28. února 2023

CENÍK... ...

28. února 2023

INFORMACE...
Zpravodaj obce Řepníky
(přidáno 19. prosince 2022)
(přidáno 28. dubna 2022)
(přidáno 29. prosince 2021)
Mikroregiony a obce
Redakční systém MaRS 2.2 ▪ 2012 © regrafika ▪ Studio DAMI ▪ Prohlášení o přístupnosti