Obec Řepníky

Přejít na obsah
Úřední deska Kalendář akcí Usnesení ZO Základní informace
Obecní úřad
Obec Řepníky
Školy
Kontakt

 

OBEC Řepníky

538 65 Řepníky čp.34

IČ: 00270865

fax/tel.: 469 671 501

obec.repniky@tiscali.cz

 

Strategický plán rozvoje obce

V současné době vzniká strategický plán obce, který bude důležitým opěrným dokumentem pro činnost obce v následujícím období (2021 – 2025). Plán vychází z aktuálních potřeb obce a jeho obyvatel a jeho cílem je nalezení shody v tom, co je pro rozvoj obce v nejbližších letech skutečně důležité, aby se mohlo rozvíjet podnikání a služby, aby byla dostupnost zaměstnání, sociální služby a vzdělání, aby zde byly dobré podmínky pro sport a kulturní a spolkový život, aby se zlepšila dopravní infrastruktura, abychom uměli efektivně spravovat obec a naplňovat potřeby obyvatel, aby se zde dobře žilo.
 
Pro tvorbu strategického plánu je důležitá otevřenost a spolupráce všech, jichž se jakýmkoliv způsobem dotkne a mají chuť se zapojit.
 
Proto vyzýváme zástupce spolků, organizací a občany zapálené do některé z těchto oblastí (viz níže), aby nás kontaktovali na emailové adrese obec.repniky@tiscali.cz . Děkujeme!
 
  1. Lidé a společnost: rodina a komunita, práce, zdraví, kultura, nerovnosti (tj. dostupné služby a možnosti pro všechny), vzdělávání.
  2. Hospodářský model: hospodářské instituce-podpora firem a podnikání, výzkum, vývoj a inovace, veřejné finance, hospodaření se zdroji-snižování spotřeby, zamezení plýtvání, prodlužování životnosti apod., infrastruktura-lokální zdroje, dopravní síť, pitná voda, informační technologie…
  3. Odolné ekosystémy: krajina a ekosystémové služby, biologická rozmanitost, voda v krajině, péče o půdu.
  4. Obce a regiony: urbanizace (rozrůstání měst do krajiny), regionální nerovnosti (město-venkov), adaptace na změnu klimatu, rozvoj komunit (občanské iniciativy, komunitní projednávání), kompetence veřejné správy.
  5. Globální rozvoj: koherence politik (tj. aplikace národních priorit do života obce).
  6. Dobré vládnutí: demokratičnost vládnutí, dlouhodobá efektivita vládnutí (dostatek kapacit, odbornost a vzájemná komunikace samosprávy, firem, obyvatel, spolků, neziskových organizací nebo neformálních iniciativ apod.
 
Více informací na www.cr2030.cz/strategie/kapitoly/
 
Ke každé oblasti vznikne tzv. fokusní skupina, která bude problémy a požadavky dané oblasti projednávat a navrhovat nejrůznější řešení tak, aby byla co nejprospěšnější po naši obec, obyvatele, místní spolky, organizace a další aktéry dění. Návrhy, na kterých se fokusní skupiny shodnou, budou zařazeny jako relevantní záměry do strategického plánu obce.
Aktuality z obce

2. dubna 2020

V SOBOTU DNE 18.4.2020 BUDE OČKOVÁNÍ PSŮ A ČIPOVÁNÍ Řepníky     ...

2. dubna 2020

Nakládání s odpadem...

1. dubna 2020

Usnesení vlády ze dne 30.3.2020...

30. března 2020

NOVÉ JÍZDNÍ ŘÁDY...

25. března 2020

OMEZENÍ VEŘEJNÉ DOPRAVY...
Zpravodaj obce Řepníky
(přidáno 19. března 2020)
(přidáno 31. prosince 2019)
(přidáno 31. října 2019)
Mikroregiony a obce
Redakční systém MaRS 2.2 ▪ 2012 © regrafika ▪ Studio DAMI ▪ Prohlášení o přístupnosti