Obec Řepníky

Přejít na obsah
Úřední deska Kalendář akcí Usnesení ZO Základní informace
Obecní úřad
Obec Řepníky
Školy
Kontakt

 

OBEC Řepníky

538 65 Řepníky čp.34

IČ: 00270865

fax/tel.: 469 671 501

obec.repniky@tiscali.cz

 

Strategický plán rozvoje obce

V současné době vzniká strategický plán obce, který bude důležitým opěrným dokumentem pro činnost obce v následujícím období (2021 – 2025). Plán vychází z aktuálních potřeb obce a jeho obyvatel a jeho cílem je nalezení shody v tom, co je pro rozvoj obce v nejbližších letech skutečně důležité, aby se mohlo rozvíjet podnikání a služby, aby byla dostupnost zaměstnání, sociální služby a vzdělání, aby zde byly dobré podmínky pro sport a kulturní a spolkový život, aby se zlepšila dopravní infrastruktura, abychom uměli efektivně spravovat obec a naplňovat potřeby obyvatel, aby se zde dobře žilo.
 
Pro tvorbu strategického plánu je důležitá otevřenost a spolupráce všech, jichž se jakýmkoliv způsobem dotkne a mají chuť se zapojit.
 
Proto vyzýváme zástupce spolků, organizací a občany zapálené do některé z těchto oblastí (viz níže), aby nás kontaktovali na emailové adrese obec.repniky@tiscali.cz . Děkujeme!
 
  1. Lidé a společnost: rodina a komunita, práce, zdraví, kultura, nerovnosti (tj. dostupné služby a možnosti pro všechny), vzdělávání.
  2. Hospodářský model: hospodářské instituce-podpora firem a podnikání, výzkum, vývoj a inovace, veřejné finance, hospodaření se zdroji-snižování spotřeby, zamezení plýtvání, prodlužování životnosti apod., infrastruktura-lokální zdroje, dopravní síť, pitná voda, informační technologie…
  3. Odolné ekosystémy: krajina a ekosystémové služby, biologická rozmanitost, voda v krajině, péče o půdu.
  4. Obce a regiony: urbanizace (rozrůstání měst do krajiny), regionální nerovnosti (město-venkov), adaptace na změnu klimatu, rozvoj komunit (občanské iniciativy, komunitní projednávání), kompetence veřejné správy.
  5. Globální rozvoj: koherence politik (tj. aplikace národních priorit do života obce).
  6. Dobré vládnutí: demokratičnost vládnutí, dlouhodobá efektivita vládnutí (dostatek kapacit, odbornost a vzájemná komunikace samosprávy, firem, obyvatel, spolků, neziskových organizací nebo neformálních iniciativ apod.
 
Více informací na www.cr2030.cz/strategie/kapitoly/
 
Ke každé oblasti vznikne tzv. fokusní skupina, která bude problémy a požadavky dané oblasti projednávat a navrhovat nejrůznější řešení tak, aby byla co nejprospěšnější po naši obec, obyvatele, místní spolky, organizace a další aktéry dění. Návrhy, na kterých se fokusní skupiny shodnou, budou zařazeny jako relevantní záměry do strategického plánu obce.
Aktuality z obce

19. ledna 2021

INFO...

18. ledna 2021

V PONDĚLÍ DNE 25. LEDNA 2021 V 17:00 HOD SE KONÁ NA OBECNÍM ÚŘADĚ V ŘEPNÍKÁCH...

14. ledna 2021

Přednášky...

5. ledna 2021

INFORMACE K DANI Z...

22. prosince 2020

23. - 31. PROSINCE 2020 BUDE OBECNÍ ÚŘAD...
Zpravodaj obce Řepníky
(přidáno 19. října 2020)
(přidáno 23. července 2020)
(přidáno 19. března 2020)
Mikroregiony a obce
Redakční systém MaRS 2.2 ▪ 2012 © regrafika ▪ Studio DAMI ▪ Prohlášení o přístupnosti